הוצאה שלישית של הספר המקיף לאיסוף נתונים. בגרסה זו הוספו דוגמאות מעשיות רבות על פני התאוריה לבדה. כל פרק מתאר נושא בפירוט מספיק על מנת להבין כיצד עובדים סנסורים וכיצד לשלב מערכות.

 

הספר גם מתאר כיצד לבצע מוליפקלסינג ו Signal Conditioning. כמו גם מערכות אנלוג לדיגיטל. הספר משמש להוראה של מערכות איסוף נתונים מבוססות סנסורים.

 

http://www.mccdaq.com/support/Data-Acquisition-Handbook.aspx

ספר נוסף מעניין הינו מדריך לחיבור כניסות של איסוף נתונים:

 

http://www.mccdaq.com/pdfs/DAQ-Signal-Connections.pdf